Rules

Welkom op Kodi-Forum!
We zien dat je nog geen lid bent van Kodi-Forum.nl, registreren is volledig gratis en kost slechts enkele seconden.
Registreren

- De gewone forum regels zijn van toepassing bij het gebruik van de chat.
- Blijf netjes tegen elkaar.
- Spam de chat niet vol.
- Het is niet toegstaan om vragen in de chat te stellen (uitzonderingen daar gelaten). Voor vragen kun je een topic aanmaken in het "Vragen" forum.